Apestaartjaren

Apestaartjaren logo

Smartphones, profielpagina's, chatdiensten... Nieuwe media wordt meer en meer  onmisbaar voor jongeren. Zijn de 'apejaren' stilaan de 'apestaartjaren' geworden?
 
Geprikkeld door dit idee sloegen  Graffiti vzw en Mediaraven (vroeger Jeugdwerknet) in 2006 de handen in elkaar voor de studiedag Apestaartjaren.
 
Sindsdien is Apestaartjaren dé studiedag voor elke jeugdwerker op zoek naar informatie over jongeren en nieuwe media. In 2012 trok Graffiti Jeugddienst zich uit het project terug. In 2013 vond Mediaraven in LINC vzw een nieuwe enthousiaste partner.
 

LINC vzw

LINC

Het team van LINC vzw werkt enthousiast rond Lezen, INformatie en Communicatie. We zijn een beweging binnen het sociaal-culturele vormingswerk voor volwassenen en ijveren ervoor om zoveel mogelijk mensen bij de kennismaatschappij te betrekken. Dat doen we door projecten op te zetten rond leesbevordering, maar ook door mensen vertrouwd te maken met de digitale wereld.

Computers en nieuwe media raken stilaan zo ingeburgerd dat het gevaar bestaat dat mensen die er niet zo bedreven mee zijn over het hoofd worden gezien. LINC wil graag iedereen de ‘tools’ en een gezonde dosis vertrouwen aanreiken om deel te kunnen nemen aan de informatiesamenleving.

Meer info:
www.linc-vzw.be
info@linc-vzw.be

Mediaraven vzw


Mediaraven vzw grijpt de kansen van digitale media mét kinderen, jongeren en het brede jeugdwerk.
 
Met onze ervaring en expertise creëren we samen de experimenteerruimte waarin we
  • met kinderen, jongeren en jeugdwerkers hun mediacompetenties en mediawijsheid ontwikkelen
  • online informatie delen over of voor de jeugd of het jeugdwerk
  • het brede jeugdwerk ondersteunen in werken met digitale media.