18:45 - 19:00

Mediabezit en -gebruik

19:00 - 21:00

Nieuwe media in de vrije tijd
Lezing
zaka
Lezing
Sworl
Mediabezit en -gebruik
Lezing
televisie kijken
Mediaconsumptie
Lezing
ninjanieuws
Nieuwe media in de vrije tijd
Lezing
coderdojo muntpunt

21:00 - 22:00

Mediabezit en -gebruik